Enjoytennis

Voor leuke en leerzame tennislessen en -events gedurende het hele jaar.

Lesdata | zomer 2022


BELANGRIJK: door in te schrijven ga je akkoord met het lesreglement

LET OP: Enjoytennis behoudt zich het recht voor om lessen niet door te laten gaan bij te weinig aanmeldingen en/of te schuiven in de indeling na een eerdere publicatie. In dat geval zal Enjoytennis haar uiterste best doen om een passend alternatief te bieden (waarbij de mogelijkheid bestaat dat dit alternatief duurder is dan de les waarvoor in eerste instantie is opgegeven; u bent dan uiteraard niet verplicht om voor dit alternatief te kiezen)