Lesreglement ZTC

 • De lessen worden wekelijks op een vast tijdstip gegeven op de tennisbanen van Zuilense Tennis Club
   
 • Deelnemen aan de lescyclus is alleen mogelijk indien men lid is van Zuilense Tennis Club
   
 • De lescyclus omvat 16 lesweken
   
 • De cursist die zich aanmeldt voor een lescyclus en geplaatst wordt, is verplicht het verschuldigde cursusgeld te betalen
   
 • Groepslessen of trainingen die gemist worden door een cursist zijn voor eigen rekening. Wel mag een vervanger van gelijk niveau worden gestuurd. De vervanger dient ook lid te zijn van Zuilense Tennis Club
   
 • Indien de trainer verhinderd is, wordt de les op een nader overeen te komen tijdstip ingehaald of de trainer wordt vervangen
   
 • De trainer zorgt voor het lesmateriaal
   
 • Bij afbreken van de cursus door de cursist met welke reden dan ook, vindt er géén restitutie van het cursusgeld plaats. Wel is het mogelijk om een vervanger van gelijke sterkte te sturen, dit in overleg met de trainer
   
 • Een lesuur is 50 minuten, een half lesuur is 25 minuten
   
 • Tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen zullen er in principe geen lessen worden gegeven. Inhaallessen kunnen worden gepland in overleg met de cursisten tijdens schoolvakanties en op nationale feestdagen
   
 • Lessen die niet doorgaan vanwege slechte weersomstandigheden, worden ingehaald met een max van 2 lessen per lescyclus
   
 • Geplande inhaallessen die niet doorgaan vanwege slechte weersomstandigheden, worden niet meer ingehaald
   
 • Geplande lessen die door een pandemie vervallen worden niet ingehaald en niet vergoed
   
 • Cursisten die hebben deelgenomen aan de voorafgaande lescyclus hebben voorrang bij plaatsing voor de daarop volgende lescyclus
   
 • Bij een groepsindeling voor de junioren/senioren met meer of minder dan aangegeven bij uw voorkeur, zal het cursusgeld naar rato worden verrekend
   
 • Het cursusgeld dient u te betalen vóór aanvang van de eerste les
   
 • Inschrijving voor een serie lessen houdt in dat men akkoord gaat met dit reglement. Het invullen van het inschrijfformulier voor de lessen is bindend en geeft ook onze daarvoor benoemde partner Tennisdiensten.nl het recht het lesgeld te incasseren