Lesreglement IJTC

 • Inschrijvers moeten lid zijn van IJTC Groenvliet ( word hier lid > )
   
 • Recht op indeling is alleen geldig bij inschrijving voor de uiterste inschrijfdatum. Daarna is plaatsing enkel mogelijk na goedkeuring door de trainers
   
 • De lessen worden gegeven door trainers met een geldige licentie
   
 • Bij ziekte/afwezigheid van de trainer wordt de les ingehaald (hij/zij appt zijn/haar afwezigheid via een groepsapp en het wordt op deze website gezet). Bij ziekte/afwezigheid van de deelnemer wordt de gemiste les niet ingehaald
   
 • De lessen gaan altijd door, tenzij anders wordt aangegeven via sms, app of mail
   
 • Bij uitval van de lessen door slechte weersomstandigheden wordt de 1e les die uitvalt niet ingehaald, de 2e les wel ingehaald, de 3e les weer niet enzovoort
   
 • Voorkeuren van indeling met vriendje/vriendinnetje etc. kunnen niet gegarandeerd worden. Dit is mede afhankelijk van factoren als: de beschikbaarheid van de deelnemer, de andere deelnemers en de speelsterkte
   
 • Eenmaal aangevangen lessen hoeven niet ingehaald te worden
   
 • Trainers stellen zich niet aansprakelijk voor schade/ongevallen welke tijdens de les ontstaan
   
 • De trainers van Enjoytennis zullen met uiterste zorgvuldigheid de groepsindeling vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien de trainers dit wenselijk achten
   
 • Als er indelingsproblemen ontstaan door incomplete groepen, zal er contact opgenomen worden voor een passende oplossing
   
 • Op het inschrijfformulier/de bevestiging/de website staat wanneer er geen les wordt gegeven t.a.v. feestdagen en vakanties
   
 • Inschrijving voor een serie lessen houdt in dat men akkoord gaat met dit reglement. Het invullen van het inschrijfformulier voor de lessen is bindend en geeft ook onze daarvoor benoemde partner Tennisdiensten.nl het recht het lesgeld te incasseren